Συμπέρασμα- Κουρυφαία νούμερα ανά κατηγορία

Συμπέρασμα- Κουρυφαία νούμερα ανά κατηγορία