Τα μοντέλα που μας απάλλαξαν από το δίλημμα της επιλογής χρώματος