Ποιο SUV βρίσκεται στην κορυφή

Ποιο SUV βρίσκεται στην κορυφή;