Με υβριδικούς και «κανονικούς» κινητήρες, γαλλική φινέτσα στο δρόμο

Με υβριδικούς και «κανονικούς» κινητήρες, γαλλική φινέτσα στο δρόμο