Ποιο είναι το πιο ευρύχωρο μικρομεσαίο

Ποιο είναι το πιο ευρύχωρο μικρομεσαίο;