Εμφάνιση: Δυναμική η Toyota Corolla, πιο «κλασσικό» το VW Golf, ξεχωριστή η Skod

Εμφάνιση: Δυναμική η Toyota Corolla, πιο «κλασσικό» το VW Golf, ξεχωριστή η Skoda Scala