Ακου την εξάτμιση σου. Έχει πολλά να σου πει

Ακου την εξάτμιση σου. Έχει πολλά να σου πει