Τι βλάπτει το χρώμα του αυτοκινήτου

Τι βλάπτει το χρώμα του αυτοκινήτου;