Για να μην χρειαστείς την ρεζέρβα

Μετά απο τέτοια χρήση, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά!

Έτσι αναγράφεται το έτος κατασκευής. Τα δυο πρώτα ψηφία αφορούν την εβδομάδα και τα δυο τελευταία την χρονιά. Εδώ 34η εβδομάδα του 2014

3 χλστ κατώτερο βάθος πέλματος για τα θερινά και 4 για τα χειμερινά.