Εάν έχασε την λάμψη του, εδώ θα την ξαναβρεί

Εάν έχασε την λάμψη του, εδώ θα την ξαναβρεί