Το «ηλεκτρικό» Mercedes του 1972

Το «ηλεκτρικό» Mercedes του 1972