Τοποθέτηση υγραερίου στο Περιστέρι - Σιαφαρίκας

Τοποθέτηση υγραερίου στο Περιστέρι - Σιαφαρίκας