Αυτό είναι το κόστος των νέων τεχνολογιών σε κάθε εταιρεία