Πως να βελτιώσω τα φρένα στο αυτοκίνητο μου?

Πως να βελτιώσω τα φρένα στο αυτοκίνητο μου?