Νέα GLB. Η δύναμη των επιθυμιών σου στην Α. Ισμαήλος Α.Ε