Μύθος ή Αλήθεια: Αυξάνουν την ισχύ τα Sport φίλτρα αέρα?

Μύθος ή Αλήθεια: Αυξάνουν την ισχύ τα Sport φίλτρα αέρα?
Μύθος ή Αλήθεια: Αυξάνουν την ισχύ τα Sport φίλτρα αέρα?