Ποιο SUV βενζίνης έχει την χαμηλότερη κατανάλωση

Ποιο SUV βενζίνης έχει την χαμηλότερη κατανάλωση;
Ποιο SUV βενζίνης έχει την χαμηλότερη κατανάλωση;
Ποιο SUV βενζίνης έχει την χαμηλότερη κατανάλωση;