Την τρίτη φορά όλα ήταν καλύτερα

Την τρίτη φορά όλα ήταν καλύτερα
Την τρίτη φορά όλα ήταν καλύτερα
Την τρίτη φορά όλα ήταν καλύτερα