Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης