Δοκιμή: Michelin Uptis, τα ελαστικά που δεν κλατάρουν ποτέ