Θα έκανες ηλεκτρικό το αυτοκίνητο σου?

Θα έκανες ηλεκτρικό το αυτοκίνητο σου?
Θα έκανες ηλεκτρικό το αυτοκίνητο σου?
Θα έκανες ηλεκτρικό το αυτοκίνητο σου?