Επισκευές βαθουλωμάτων χωρίς βαφή με τη μέθοδο PDR