Πατέντα περιορίζει κατά 90% τους ενοχλητικούς ήχους στο αυτοκίνητο