Γιατί καίει περισσότερο ο κινητήρας

Γιατί καίει περισσότερο ο κινητήρας;
Γιατί καίει περισσότερο ο κινητήρας;
Γιατί καίει περισσότερο ο κινητήρας;