Μετάβαση στο Συνεργείο Nissan Χαλκιάς για το Lockdown