Φόρτιση σε 15 λεπτά και αυξημένη αυτονομία φέρνει η νέα μπαταρία της VW