Ξέρεις τι είναι ο συντελεστής οπισθέλκουσας

Ξέρεις τι είναι ο συντελεστής οπισθέλκουσας;
Ξέρεις τι είναι ο συντελεστής οπισθέλκουσας;
Ξέρεις τι είναι ο συντελεστής οπισθέλκουσας;