Γιατί έπαψε η αυτονομία να είναι σημαντική στα ηλεκτρικά