Τι μπαταρία χρειάζονται τα αυτοκίνητα με start-stop

Τι μπαταρία χρειάζονται τα αυτοκίνητα με start-stop;