Μείνατε από μπαταρία Πώς χρησιμοποιούνται τα καλώδια εκκίνησης