Ξέρετε πόσο επικίνδυνα είναι τα φθαρμένα ελαστικά

Ξέρετε πόσο επικίνδυνα είναι τα φθαρμένα ελαστικά;