Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού service αυτοκινήτου

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού service αυτοκινήτου;