Να αγοράσω Diesel σήμερα ή όχι?

Να αγοράσω Diesel σήμερα ή όχι?
Να αγοράσω Diesel σήμερα ή όχι?
Να αγοράσω Diesel σήμερα ή όχι?