Πέρασες κόκκινο με ποδήλατο, πρόστιμο 700 ευρώ!

Πέρασες κόκκινο με ποδήλατο, πρόστιμο 700 ευρώ!
Ο ΚΟΚ αναφέρει καθαρά ότι πρέπει οι οδηγοί να αφήνουν περιθώριο 1,5 μέτρο από τα ποδήλατα, όπου είναι αυτό εφικτό

Ο ΚΟΚ αναφέρει καθαρά ότι πρέπει οι οδηγοί να αφήνουν περιθώριο 1,5 μέτρο από τα ποδήλατα, όπου είναι αυτό εφικτό

Πέρασες κόκκινο με ποδήλατο, πρόστιμο 700 ευρώ!