6.000 μεθυσμένοι Έλληνες δημιουργούν ατυχήματα κάθε χρόνο

6.000 μεθυσμένοι Έλληνες δημιουργούν ατυχήματα κάθε χρόνο