Υπερβολική ταχύτητα: 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Πρέπει να προσέχουμε την ταχύτητά μας και στην πόλη, όπου καραδοκεί ο κίνδυνος να χτυπήσουμε πεζό