Διπλοπαρκάρισμα: Νέα κλήση ανά 3 ώρες

Αν το πρόστιμο ήταν τουλάχιστον 150 ευρώ, θα συνέχιζαν να παρκάρουν «όπου τους καπνίσει»;