Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους

Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους