Πρόστιμα και νεκρούς φέρνει η οδήγηση χωρίς τις απαραίτητες αποστάσεις

Πρόστιμα και νεκρούς φέρνει η οδήγηση χωρίς τις απαραίτητες αποστάσεις