Λύση ή πρόβλημα του κυκλοφοριακού οι σφήνες με μοτοσικλέτα

Λύση ή πρόβλημα του κυκλοφοριακού οι σφήνες με μοτοσικλέτα;
Η Ελλάδα διαθέτει τις περισσότερες μοτοσικλέτες ανά 1.000 άτομα στην Ευρώπη. 67 μοτοσικλέτες είναι ο μέσος όρος, ανά 1.000 άτομα, ενώ στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι 160

Η Ελλάδα διαθέτει τις περισσότερες μοτοσικλέτες ανά 1.000 άτομα στην Ευρώπη. 67 μοτοσικλέτες είναι ο μέσος όρος, ανά 1.000 άτομα, ενώ στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι 160

Αν οι 500.000 μοτοσικλέτες κυκλοφορούν σαν αυτοκίνητα σε στοίχους, αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα νέες ουρές μποτιλιαρίσματος 2.000 χιλιομέτρων, και 62.500 νέους κύκλους αναμονής στα φανάρια

Αν οι 500.000 μοτοσικλέτες κυκλοφορούν σαν αυτοκίνητα σε στοίχους, αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα νέες ουρές μποτιλιαρίσματος 2.000 χιλιομέτρων, και 62.500 νέους κύκλους αναμονής στα φανάρια