Ανανεωμένες Χ3 Μ και Χ4 Μ με έως και 510 ίππους

Ανανεωμένες Χ3 Μ και Χ4 Μ με έως και 510 ίππους
Στις ανανεωμένες εκδόσεις βλέπουμε την εμπρός όψη των μοντέλων να είναι εφοδιασμένη με πιο λεπτά Led φωτιστικά σώματα

Στις ανανεωμένες εκδόσεις βλέπουμε την εμπρός όψη των μοντέλων να είναι εφοδιασμένη με πιο λεπτά Led φωτιστικά σώματα

Νέα είναι επίσης και τα πίσω φωτιστικά σώματα

Νέα είναι επίσης και τα πίσω φωτιστικά σώματα