1 τσιγάρο στο αυτοκίνητο είναι σαν να κάπνισες ένα πακέτο

Το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο είναι 23 φορές πιο βλαβερό από το κάπνισμα σε ένα μπαρ