Κατάσχουν αυτοκίνητα για άσκοπη χρήση κόρνας!

Κατάσχουν αυτοκίνητα για άσκοπη χρήση κόρνας!