Μήπως τελικά οι γυναίκες είναι καλύτεροι οδηγοί από τους άντρες?

Μήπως τελικά οι γυναίκες είναι καλύτεροι οδηγοί από τους άντρες?