Φρένα: Δουλεύουν σωστά ή θα σκάσεις στον μπροστινό

Φρένα: Δουλεύουν σωστά ή θα σκάσεις στον μπροστινό;
Όταν τα τακάκια ξεκινήσου να παράγουν έναν «τσιριχτό» ήχο, σημαίνει πως έχει έρθει η ώρα να αλλαχτούν

Όταν τα τακάκια ξεκινήσου να παράγουν έναν «τσιριχτό» ήχο, σημαίνει πως έχει έρθει η ώρα να αλλαχτούν

Η περιεκτικότητα του υγρού φρένων σε νερό μπορεί να μετρηθεί από ένα συνεργείο. Εάν είναι πάνω από 3,5%, το υγρό πρέπει να αλλαχθεί

Η περιεκτικότητα του υγρού φρένων σε νερό μπορεί να μετρηθεί από ένα συνεργείο. Εάν είναι πάνω από 3,5%, το υγρό πρέπει να αλλαχθεί