Γιατί πρέπει να συντηρούνται τα αυτόματα κιβώτια

Γιατί πρέπει να συντηρούνται τα αυτόματα κιβώτια;
Γιατί πρέπει να συντηρούνται τα αυτόματα κιβώτια;