Θα είναι έτοιμη η Ελλάδα για ηλεκτρικά το 2030

Θα είναι έτοιμη η Ελλάδα για ηλεκτρικά το 2030;