Τριπλάσιες πιθανότητες να εμπλακούν σε ατύχημα οι νέοι οδηγοί

Τριπλάσιες πιθανότητες να εμπλακούν σε ατύχημα οι νέοι οδηγοί