Ντύσιμο με αυτοκόλλητο: Μπορεί να συναγωνιστεί την ολική βαφή

Ντύσιμο με αυτοκόλλητο: Μπορεί να συναγωνιστεί την ολική βαφή;