Πρώτο αυτοκίνητο: Να αγοράσω καινούργιο ή μεταχειρισμένο

Πρώτο αυτοκίνητο: Να αγοράσω καινούργιο ή μεταχειρισμένο;